Privacybeleid

Privacybeleid

 1. Introductie

1.1 We doen er alles aan om de privacy van onze websitebezoekers te beschermen; in dit beleid leggen we uit hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan.

1.2 Door onze website te gebruiken en akkoord te gaan met dit beleid, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid. Lees ons voor meer informatie over ons gebruik van cookies Cookies Beleid. (klikken op deze link opent een nieuw venster)

 1. Krediet

2.1 Dit document is gemaakt met behulp van een sjabloon van SEQ Legal (http://www.seqlegal.com).

 1. Het verzamelen van persoonlijke informatie

3.1 We kunnen de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en gebruiken:

 • (a) informatie over uw computer en over uw bezoeken aan en gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, bezoekduur, paginaweergaven en website-navigatiepaden);
 • (b) informatie die u ons verstrekt wanneer u zich registreert bij onze website (inclusief uw e-mailadres);
 • (c) informatie die u verstrekt bij het invullen van uw profiel op onze website (inclusief uw naam, profielfoto's, geslacht, geboortedatum, relatiestatus, interesses en hobby's, educatieve details en werkdetails);
 • (d) informatie die u ons verstrekt om u te abonneren op onze e-mailmeldingen en / of nieuwsbrieven (inclusief uw naam en e-mailadres);
 • (e) informatie die u ons verstrekt bij het gebruik van de services op onze website, of die wordt gegenereerd tijdens het gebruik van die services (inclusief de timing, frequentie en het patroon van servicegebruik);
 • (f) informatie met betrekking tot aankopen die u doet van onze diensten of andere transacties die u aangaat via onze website (inclusief uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres);
 • (g) informatie die u op onze website plaatst voor publicatie op internet (inclusief [uw gebruikersnaam, uw profielfoto's en de inhoud van uw berichten);
 • (h) informatie in of met betrekking tot communicatie die u naar ons verzendt of via onze website verzendt (inclusief de communicatie-inhoud en metagegevens die verband houden met de communicatie); en (i) alle andere persoonlijke informatie die u naar ons verzendt.

3.2 Voordat u ons de persoonlijke informatie van een andere persoon bekendmaakt, moet u de toestemming van die persoon verkrijgen voor zowel de openbaarmaking als de verwerking van die persoonlijke informatie in overeenstemming met dit beleid.

 1. Persoonlijke gegevens gebruiken

4.1 Persoonlijke informatie die via onze website aan ons wordt verstrekt, wordt gebruikt voor de doeleinden die zijn gespecificeerd in dit beleid of op de relevante pagina's van de website.

4.2 We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om:

 • (a) onze website en bedrijf beheren;
 • (b) onze website voor u personaliseren;
 • (c) om uw gebruik van de diensten die beschikbaar zijn op onze website mogelijk te maken;
 • (d) u ​​goederen sturen die via onze website zijn gekocht;
 • (e) diensten aan u leveren die via onze website zijn gekocht;
 • (f) u verklaringen, facturen en betalingsherinneringen sturen en betalingen van u innen;
 • (g) u niet-marketing commerciële communicatie sturen;
 • (h) u e-mailmeldingen sturen die u specifiek hebt aangevraagd;
 • (i) u onze e-mailnieuwsbrief sturen, als u daarom hebt gevraagd (u kunt ons op elk moment informeren als u de nieuwsbrief niet langer nodig heeft);
 • (j) u marketingcommunicatie sturen met betrekking tot ons bedrijf of de bedrijven van zorgvuldig geselecteerde derde partijen waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn, per post of, indien u daar uitdrukkelijk mee akkoord bent gegaan, per e-mail of vergelijkbare technologie (u kunt ons te allen tijde informeren als u geen marketingcommunicatie meer nodig heeft);
 • (k) derden voorzien van statistische informatie over onze gebruikers (maar die derden zullen geen individuele gebruiker kunnen identificeren op basis van die informatie);
 • (l) omgaan met vragen en klachten van of over u met betrekking tot onze website;
 • (m) onze website veilig te houden en fraude te voorkomen; en
 • (n) de naleving van de voorwaarden voor het gebruik van onze website te verifiëren (inclusief het bewaken van privéberichten die worden verzonden via de privéberichtenservice van onze website).

4.3 Als u persoonlijke informatie indient voor publicatie op onze website, zullen we die informatie publiceren en anderszins gebruiken in overeenstemming met de licentie die u ons verleent.

4.4 Uw privacy-instellingen kunnen worden gebruikt om de publicatie van uw informatie op onze website te beperken en kunnen worden aangepast met privacycontroles op de website.

4.5 We zullen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken met het oog op hun eigen marketing of die van derden.

 1. Bekendmaking van persoonlijke informatie

5.1 We kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven aan al onze medewerkers, functionarissen, verzekeraars, professionele adviseurs, agenten, leveranciers of onderaannemers voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden uiteengezet in deze polis.

5.2 We kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan elk lid van onze bedrijvengroep (dit betekent onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke holdingmaatschappij en al haar dochterondernemingen) voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden uiteengezet in dit beleid.

5.3 We kunnen uw persoonlijke informatie vrijgeven:

 • (a) voor zover we wettelijk verplicht zijn dit te doen;
 • (b) in verband met lopende of toekomstige gerechtelijke procedures;
 • (c) om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (inclusief het verstrekken van informatie aan anderen met het oog op het voorkomen van fraude en het verminderen van het kredietrisico);
 • (d) aan de koper (of potentiële koper) van een bedrijf of activa die we verkopen (of overwegen te verkopen); en
 • (e) aan een persoon waarvan wij redelijkerwijs menen dat deze van toepassing kan zijn op een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit voor openbaarmaking van die persoonlijke informatie wanneer naar onze redelijke mening een dergelijke rechtbank of autoriteit redelijkerwijs de openbaarmaking van die persoonlijke informatie zou kunnen bevelen.

5.4 Behalve zoals bepaald in dit beleid, zullen we uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken.

 1. Internationale gegevensoverdrachten

6.1 Informatie die we verzamelen, kan worden opgeslagen en verwerkt in en overgedragen tussen de landen waarin we actief zijn, zodat we de informatie kunnen gebruiken in overeenstemming met dit beleid.

6.2 Informatie die we verzamelen, kan worden overgedragen naar de volgende landen die geen wetten hebben op het gebied van gegevensbescherming die gelijk zijn aan die in de Europese Economische Ruimte: de Verenigde Staten van Amerika, Rusland, Japan, China en India.

6.3 Persoonlijke informatie die u op onze website publiceert of indient voor publicatie op onze website is mogelijk via internet overal ter wereld beschikbaar. We kunnen het gebruik of misbruik van dergelijke informatie door anderen niet voorkomen.

6.4 U gaat uitdrukkelijk akkoord met de overdracht van persoonlijke informatie zoals beschreven in dit artikel 6.

 1. Bewaren van persoonlijke informatie

7.1 Dit artikel 7 beschrijft ons beleid en procedure voor het bewaren van gegevens, die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat we voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonlijke informatie.

7.2 Persoonlijke informatie die we verwerken voor welk doel of doel dan ook wordt niet langer bewaard dan nodig is voor dat doel of die doeleinden.

7.3 Niettegenstaande de andere bepalingen van dit artikel 7, bewaren we documenten (inclusief elektronische documenten) die persoonsgegevens bevatten:

 • (a) voor zover we wettelijk verplicht zijn dit te doen;
 • (b) als we van mening zijn dat de documenten relevant kunnen zijn voor lopende of toekomstige juridische procedures; en
 • (c) om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (inclusief het verstrekken van informatie aan anderen met het oog op fraudepreventie en het verminderen van kredietrisico).
 1. Beveiliging van persoonlijke informatie

8.1 We zullen redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.

8.2 We zullen alle persoonlijke informatie die u verstrekt opslaan op onze beveiligde (wachtwoord- en firewall-beveiligde) servers.

 1. Wijzigingen

9.1 We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren.

9.2 U moet deze pagina af en toe controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen in dit beleid.

 1. Jouw rechten

10.1 U kunt ons instrueren om u alle persoonlijke informatie die we over u hebben te verstrekken; het verstrekken van dergelijke informatie is afhankelijk van:

 • a) de betaling van een vergoeding (momenteel vastgesteld op 10 GBP); en
 • (b) de levering van het juiste bewijs van uw identiteit (voor dit doel zullen we meestal een fotokopie van uw paspoort accepteren die is gecertificeerd door een advocaat of bank plus een origineel exemplaar van een energierekening met uw huidige adres).

10.2 We kunnen persoonlijke informatie die u vraagt ​​achterhouden voor zover wettelijk toegestaan.

10.3 U kunt ons te allen tijde opdragen uw persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden te verwerken.

10.4 In de praktijk gaat u meestal vooraf uitdrukkelijk akkoord met ons gebruik van uw persoonlijke informatie voor marketingdoeleinden, of we bieden u de mogelijkheid om u af te melden voor het gebruik van uw persoonlijke informatie voor marketingdoeleinden.

 1. Websites van derden

11.1 Onze website bevat hyperlinks naar en details van websites van derden.

11.2 We hebben geen controle over, en zijn niet verantwoordelijk voor, het privacybeleid en de praktijken van derden.

 1. Aanpassing van de informatie

12.1 Laat ons weten of de persoonlijke informatie die we over u bewaren, moet worden gecorrigeerd of bijgewerkt.

13. Onze details

13.1 Deze website is eigendom van en wordt beheerd door We Love Network Limited - T / A LiveMoor.

13.2 We zijn geregistreerd in Engeland en Wales onder registratienummer 06832407 en onze maatschappelijke zetel is gevestigd in We Love Network Limited, C / O Francis Clark LLP, North Quay House, Sutton Harbor, Plymouth, Devon, PL4 0RA.

13.3 Onze hoofdvestiging is LiveMoor, Unit 9a, Forresters Business Park, Estover Close, Plymouth, Devon, PL6 7PL

13.4 U kunt contact met ons opnemen:

 • a) per post, met gebruikmaking van het postadres; LiveMoor, Unit 9a, Forresters Business Park, Plymouth, Devon, PL6 7PL
 • (b) gebruik van ons website contactformulier;
 • (c) telefonisch, op 01752 695220; of
 • (d) via e-mail, met behulp van info@livemoor.co.uk

 14. Klarna-betalingen

14.1 Om u de betalingsmethoden van Klarna aan te bieden, kunnen we bij het afrekenen uw persoonlijke gegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens aan Klarna doorgeven, zodat Klarna kan beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betalingsmethoden en deze betalingsmethoden kunnen aanpassen. voor jou. Uw overgedragen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met: Klarna's eigen privacyverklaring.

×
Welkom nieuwkomer